Informacje szczegółowe

Szkolenie z zakresu onkologii dla jednego uczestnika obejmuje dwa nienastępujące po sobie dni w których będą prowadzone:
 • zajęcia wykładowe (4h wykładowe) organizowane w Katowicach,
 • zajęcia warsztatowe (6h wykładowych) organizowane w każdym z województw objętych szkoleniem dla osób zatrudnionych w POZ na terenie tego województwa lub województwa sąsiedniego w wyznaczonym przez Realizatora szkolenia ośrodku.

Warunkiem uzyskania Certyfikatu i zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w jednych zajęciach wykładowych oraz jednych zajęciach warsztatowych

Uczestnikami szkolenia mogą być lekarze zatrudnieni w POZ, którzy
 • są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego lub są specjalistami w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • posiadają specjalizację I stopnia lub są specjalistami w dziedzinie chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii lub pediatrii oraz są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w wymienionych dziadzinach oraz
 • posiadają ważne prawo wykonywania zawodu.

Rekrutacja uczestników następuje za pośrednictwem platformy internetowej.

Uczestnik w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu:

1. Dokonuje rejestracji na stronie internetowej platformy udostępnionej przez Realizatora szkolenia.
2. Dokonuje wstępnej rezerwacji daty za pośrednictwem platformy - na zajęcia wykladowe, a nastepnie na zajęcia warsztatowe.
3. Wypełnia formularz zgłoszenia w formie papierowej.
4. Wypełnia dostępną na Platformie umowę w 2 egzemplarzach.
5. Wypełniony formularz wraz z umową (2 egz) należy wydrukować i podpisać oraz wysyłać pocztą na adres:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
im. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
do p. Edyty Musialskiej
ul. Ceglana 35
40-515 Katowice

w terminie 4 dni po dokonaniu zgłoszenia na platformie (liczy się data stempla pocztowego)
.

Więcej szczegółów znajduje się w REGULAMINIE.

Szkolenie

Dla lekarzy pracujących w POZ w woj. łódzkim lub województwie sąsiednim

Zajęcia wykładowe


Zajęcia wykładowe odbywają się w godzinach od 9.00 do 14.00.

Opis:

KATOWICE, PARK HOTEL DIAMENT ULICA WITA STWOSZA 37 KATOWICE 40-042

Miejscowość: Katowice
Data: 2018-03-24
Miejsc: 132
Pozostało miejsc: 105
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 7
- pełnej rezerwacji: 20
Prowadzący:
dr n. med. Agnieszka Boratyn-Nowicka • Program zajęć wykładowych
 • a. Rejestracja uczestników, podpisanie listy obecności przez uczestników, podpisanie listy obecności przez wykładowcę, rozdanie materiałów.
 • b. Temat 1: Wstęp do onkologii.
 • c. Przerwa kawowa.
 • d. Temat 2: Objawy niepożądane leczenia.
 • e. Temat 3: Opieka lekarza POZ nad chorym z chorobą nowotworową.
 • f. Zakończenie (zebranie ankiet ewaluacyjnych i ankiet efektywności szkolenia).
 • Program zajęć warsztatowych
 • a. Rejestracja uczestników, podpisanie listy obecności przez uczestników, podpisanie listy obecności przez wykładowcę, rozdanie materiałów.
 • b. Temat 1: Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów z podejrzeniem oraz z rozpoznaną chorobą nowotworową.  
 • c. Temat 2: Zaplanowanie i interpretacja  badań diagnostycznych u chorych z podejrzeniem i rozpoznaniem choroby nowotworowej.
 • d. Przerwa kawowa.
 • e. Temat 3: Jak rozmawiać z pacjentem z rozpoznaniem nowotworu i jego rodziną na różnych etapach choroby?
 • f. Temat 4: Prewencja nowotworów - jak zminimalizować ryzyko zachorowań w praktyce.
 • g. Zakończenie (zebranie ankiet ewaluacyjnych i ankiet efektywności szkolenia).
 • h. Rozdanie certyfikatów ukończenia kursu.

Warsztaty

Dla lekarzy pracujących w POZ w woj. łódzkim lub województwie sąsiednim

Zajęcia warsztatowe

2018-04-24

Opis:

Zajęcia odbywają się w godz: 9:00-15:00 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Miejsc: 11
Pozostało miejsc: 2
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 0
- pełnej rezerwacji: 9
Prowadzący:
dr n. med. Łukasz Michalecki
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
dr n. med. Michał Spych
dr n. med. Wioletta Starzec

Zajęcia warsztatowe

2018-05-22

Opis:

Zajęcia odbywają się w godz: 9:00-15:00 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Miejsc: 11
Pozostało miejsc: 9
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 0
- pełnej rezerwacji: 2
Prowadzący:
dr n. med. Łukasz Michalecki
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
dr n. med. Michał Spych
dr n. med. Wioletta Starzec

Zajęcia warsztatowe

2018-06-19

Opis:

Zajęcia odbywają się w godz: 9:00-15:00 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Miejsc: 11
Pozostało miejsc: 11
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 0
- pełnej rezerwacji: 0
Prowadzący:
dr n. med. Łukasz Michalecki
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
dr n. med. Michał Spych
dr n. med. Wioletta Starzec

Zajęcia warsztatowe

2018-07-10

Opis:

Zajęcia odbywają się w godz: 9:00-15:00 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Miejsc: 11
Pozostało miejsc: 8
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 0
- pełnej rezerwacji: 3
Prowadzący:
dr n. med. Łukasz Michalecki
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
dr n. med. Michał Spych
dr n. med. Wioletta Starzec

Zajęcia warsztatowe

2018-08-28

Opis:

Zajęcia odbywają się w godz: 9:00-15:00 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Miejsc: 11
Pozostało miejsc: 10
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 0
- pełnej rezerwacji: 1
Prowadzący:
dr n. med. Łukasz Michalecki
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
dr n. med. Michał Spych
dr n. med. Wioletta Starzec

Zajęcia warsztatowe

2018-09-11

Opis:

Zajęcia odbywają się w godz: 9:00-15:00 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Miejsc: 11
Pozostało miejsc: 11
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 0
- pełnej rezerwacji: 0
Prowadzący:
dr n. med. Łukasz Michalecki
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
dr n. med. Michał Spych
dr n. med. Wioletta Starzec

Zajęcia warsztatowe

2018-09-25

Opis:

Zajęcia odbywają się w godz: 9:00-15:00 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Miejsc: 11
Pozostało miejsc: 11
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 0
- pełnej rezerwacji: 0
Prowadzący:
dr n. med. Łukasz Michalecki
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
dr n. med. Michał Spych
dr n. med. Wioletta Starzec

Zajęcia warsztatowe

2018-10-16

Opis:

Zajęcia odbywają się w godz: 9:00-15:00 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Miejsc: 11
Pozostało miejsc: 8
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 3
- pełnej rezerwacji: 0
Prowadzący:
dr n. med. Łukasz Michalecki
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
dr n. med. Michał Spych
dr n. med. Wioletta Starzec

Zajęcia warsztatowe

2018-10-30

Opis:

Zajęcia odbywają się w godz: 9:00-15:00 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Miejsc: 11
Pozostało miejsc: 4
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 7
- pełnej rezerwacji: 0
Prowadzący:
dr n. med. Łukasz Michalecki
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
dr n. med. Michał Spych
dr n. med. Wioletta Starzec

Zajęcia warsztatowe

2018-11-13

Opis:

Zajęcia odbywają się w godz: 9:00-15:00 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Miejsc: 11
Pozostało miejsc: 5
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 6
- pełnej rezerwacji: 0
Prowadzący:
dr n. med. Łukasz Michalecki
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
dr n. med. Michał Spych
dr n. med. Wioletta Starzec

Zajęcia warsztatowe

2018-11-27

Opis:

Zajęcia odbywają się w godz: 9:00-15:00 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Miejsc: 11
Pozostało miejsc: 10
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 1
- pełnej rezerwacji: 0
Prowadzący:
dr n. med. Łukasz Michalecki
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
dr n. med. Michał Spych
dr n. med. Wioletta Starzec

Zajęcia warsztatowe

2018-12-11

Opis:

Zajęcia odbywają się w godz: 9:00-15:00 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Miejsc: 11
Pozostało miejsc: 9
Użytkownicy, którzy dokonali:
- wstępnej rezerwacji: 2
- pełnej rezerwacji: 0
Prowadzący:
dr n. med. Łukasz Michalecki
dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
dr n. med. Michał Spych
dr n. med. Wioletta Starzec