Kontakt

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

Sekretariat Ceglana
tel. 32 3581 460,
fax. 32 25 18 437

REKRUTACJA
Edyta Musialska
Tel: 32 3581 307
rekrutacjaonko@uck.katowice.pl

ORGANIZACJA
Koordynator ds. merytorycznych:
dr n.med. Agnieszka Boratyn-Nowicka,
Tel.  32 3581 348
aboratyn-nowicka@uck.katowice.pl

Koordynator ds. organizacyjnych:
Ewa Kopiec
tel   32 3581 400
ekopiec@uck.katowice.pl

Dział Informatyki
Urszula Rytel
Tel. 32 3581 452
urytel@uck.katowice.pl

Materiały dostępne wyłącznie po zalogowaniu, dla zweryfikowanych użytkowników!