dr hab. n. med. Zoran Stojčev

 • Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 • Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Odbył wiele staży i kursów w najbardziej renomowanych ośrodkach w kraju i zagranicą takich jak: Department of Surgery, Seoul National Iniversity Hospital, Szpital Imperial College w Londynie, St Mark’s Hospital w Londynie, Szpital Toranomon w Tokyo, Szpitale w Bordeaux, Berlinie i Madrycie, Klinikach Chirurgii Onkologicznej w Gdańsku, Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie, Gliwicach
 • Autor i współautor licznych publikacji krajowych i zagranicznych, dotyczących aspektów klinicznych schorzeń leczonych na prowadzonych przez Niego oddziałach.
 • Wykładowca chirurgii na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Słupsku.  Kilka lat prowadził też zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Członek towarzystw naukowych: European Society of Surgical Oncology, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Badań Raka Piersi
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
 • Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Przewodniczący Gdańskiego Oddziału TCHP od dwóch kadencji
 • Organizator VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Ustce
 • Przewodniczący organizacji corocznych konferencji naukowo-szkoleniowych pod nazwą "Usteckie Dni Onkologiczne"
 • W 2015 r. obronił pracę habilitacyjną pt. "Markery molekularne w raku żołądka".
 • Pierwszy na Pomorzu rozpoczął leczenie oszczędzające raka piersi w 1996 roku.
 • Szczególne zainteresowanie operacjami tarczycy.
 • Szkolenie młodych lekarzy. Pod jego kierownictwem trzy osoby ukończyły specjalizacje z chirurgii onkologicznej, a kolejne dwie są w trakcie specjalizacji. Cztery osoby zrobiły specjalizacje z chirurgii ogólnej.
 • Organizator licznych warsztatów chirurgicznych dla lekarzy z całego kraju  szczególnie z zakresu chirurgii żołądka, trzustki, piersi, jelita grubego i tarczycy.
 • Ekspert krajowy w wielu dziedzinach, bierze czynny udział w ustalaniu standardów leczenia onkologicznego.