dr n. med. Marek Szwiec

 • Tytuł lekarza uzyskany w 1997 r.
 • W roku 2007 specjalizacja z onkologii klinicznej.
 • Od 1998 r. pracuje w Opolskim Centrum Onkologii w Oddziale Onkologii Klinicznej, a od 2016 na stanowisku zastępcy ordynatora oddziału.
 • W 2013 rozpoczęta specjalizacja z genetyki klinicznej.
 • W 2015 obrona doktoratu w Pomorskiej Akademii Medycznej z najwyższym wyróżnieniem (summa cum laude).
 • Od 2000 r. prowadzi Onkologiczną Poradnię Genetyczną w Opolu. Współrealizator projektu KBN „Przebieg kliniczny dziedzicznego raka piersi”.
 • Od 2014 prezes Oddziału w Opolu Polskiego Towarzystwa Onkologii.
 • Kierownik naukowy 32 spotkań naukowych w ramach działalności Oddziału.
 • Od 2008 r. Kierownik Poradni Opieki Paliatywnej oraz Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu.
 • W 2006 roku laureat Zespołowej Nagrody Ministra Zdrowia za cykl 12 publikacji dotyczących nowotworów dziedzicznych. Wyróżnienie czasopisma Twój Styl - „Lekarz przyjazny kobiecie”. Honorowy tytuł "Lekarz Przyjazny Kobietom" przyznany przez Klub Amazonek w Opolu.
 • Adiunkt w Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego. Autor i współautor 23 publikacji w czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej, publikacji w czasopismach polskich, doniesień zjazdowych na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich.
 • Zainteresowania zawodowe: podłoże molekularne nowotworów, nowotwory dziedziczne, profilaktyka pierwotna i wtórna nowotworów, przebieg dziedzicznego i niedziedzicznego raka piersi, podłoże molekularne mnogich nowotworów.