dr n. med. Kamila Czerw

  • Specjalista radioterapii onkologicznej (1990), ordynator Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Opolskiego Centrum Onkologii (1996-2014), obecnie Kierownik Pracowni Brachyterapii (od 2015).
  • Pracę rozpoczęła w 1983 w Klinice Chemioterapii Instytutu Onkologii w Gliwicach. Głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest leczenie nowotworów narządu rodnego, powikłania leczenia onkologicznego i brachyterapia nowotworów. W 2002 r uzyskała tytuł dr n. med. Tytuł pracy doktorskiej: „Analiza powikłań radioterapii raka szyjki macicy z zastosowaniem radu 226 i cezu 137”.
  • Autorka i współautorka wielu prac i doniesień zjazdowych, głównie z zakresu onkologii ginekologicznej i epidemiologii nowotworów narządu rodnego m.in. w „Nowotworach”, „Ginekologii Polskiej”, „Ginekologii Onkologicznej”, „Przeglądzie Epidemiologicznym”.
  • Brała udział w projekcie KBN nr 6PO5D05920 pt. „Ocena przeżyć chorych na raka szyjki macicy w wybranych regionach Polski w latach 1990-1996 z uwzględnieniem niektórych czynników rokowniczych”. Główny badacz kilku projektów klinicznych.
  • Wiceprezes Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologii (1999-2014).
  • Członek Group abbreviation EUROCHIP 2, Panel of Expert, National Group of Specialists.
  • Na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26.10.1999 odznaczona za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Srebrnym Krzyżem Zasługi.