dr n. med. Barbara Radecka

  • Specjalista onkologii klinicznej (2003),
  • Specjalista chemioterapii nowotworów (1997), internista (1993),
  • Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu.
  • Głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest leczenie chorych na raka piersi, biologia i leczenie przerzutów do mózgu oraz obserwacja chorych po leczeniu onkologicznym.
  • Tytuł dr n. med. uzyskała w 2004 r. Temat rozprawy doktorskiej: Odległe wyniki leczenia nawrotów raka piersi u chorych po pierwotnym leczeniu operacyjnym.
  • Jest członkiem polskich i międzynarodowych zespołów badawczych oraz współautorką kilkudziesięciu doniesień naukowych publikowanych w Polsce i za granicą.
  • Stypendystka European Society of Medical Oncology (ESMO) w Instytucie Jules Bordet w Brukseli w 2009.
  • Jest wykładowcą polskich i międzynarodowych konferencji i kongresów onkologicznych (m. in. Spotkanie po ASCO, Kongres PTOK, konferencje edukacyjne PTOK, PTO, PSPO, Kongres SIS, Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy).
  • Od 2011 roku pracuje także w charakterze nauczyciela akademickiego (Uniwersytet Opolski - Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydział Przyrodniczo-Techniczny; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu - Instytut Pielęgniarstwa)
  • Należy do Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK, członek Sądu Koleżeńskiego), Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO, członek Sądu Koleżeńskiego) i European Society of Medical Oncology (ESMO