dr n. med. Aleksander Sachanbiński

 • 1965r. Ukończenie Technikum Leśnego

 • 1965-1966 Odbycie Zasadniczej Służby Wojskowej

 • 1967-1972 Akademia Medyczna Wydział Lekarski we Wrocławiu

 • 1972-1973 Młodszy Asystent w Katedrze Fizjopatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu u prof. Hugona Kowarzyka

 • 1974-1980 Praca w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu specjalizacja I i II st. z Chirurgii Ogólnej

 • 1975-1985 Pracownik Pedagogiczny Szkoły Medycznej w Opolu

 • 1980-1982 Młodszy Asystent Oddziału Chorób Wewnętrznych u doc. dr hab. Jana Urbańczyka specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych

 • 1982 do nadal Oddział Chirurgii Onkologicznej Szpital Zespolony a następnie Opolskie centrum Onkologii specjalizacja z chirurgii onkologicznej i doktorat z ''Retrospektywna analiza raków jelita grubego w materiale Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu.

 • Od 12.1996 do nadal Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii

 • 1992r. do nadal Konsultant Wojewódzki z zakresu Chirurgii Onkologicznej

 • ,,Miłośnik'' i zwolennik współpracy z lekarzami POZ z zakresu Onkologii .